GARANTIER

Vi samarbetar med Humanguide och erbjuder personlighetstester i samband med rekryte-ring.

 

Vi följer de av Almega Bemanningsföretagen framtagna leveransvillkor för personalut-hyrning (ABPU-04) och rekrytering (ABRE-04). Här regleras bland annat vad som gäller vid reklamat-ion och vilket ansvar som åvilar oss som leverantörsföretag. Utöver detta erbjuder vi en ”Nöjd kundgaranti” som utgörs av följande:

  • Ersättningsgaranti vid specialistuthyrning - Vi garanterar att vår kandidat uppfyller dina önskemål vad gäller kompetens och personliga egenskaper. Om ni mot förmodan inte är nöjd ersätter vi kan-didaten utan extra kostnad.
  • Rekryteringsgaranti- Om kandidaten inte motsvarar era krav utifrån den ursprungliga kravprofilen gör vi kostnadsfritt om rekryteringen inom tre (3) månader från anställning. Undantaget om vår kandidat säger upp sin anställning p.g.a. omorganisation eller andra genomgripande förändringar av tjänsten.
  • Övriga garantier- Vi garanterar att samtliga våra konsulter som rekryterar till er omfattas av våra ansvars- och sakförsäkring. Vi garanterar att all information om kunder, uppdrag eller annan känslig information inte förs vidare till tredje person. Samtliga våra konsulter har undertecknat sekretessavtal.

 

 

 

 

I do not accept cookies