REKRYTERING

Vi är specialiserade på rekrytering inom ekonomi & HR samt sälj & marknad.

Att du som kund själv anställer personen är det bästa sättet när man skall utöka sin verksamhet med nyckelpositioner. Det krävs då från vår sida en annan typ av metodik och hantverk i produktionsprocessen. Förutom annonsering, databaser och nätverk arbetar vi därför med bransch och kompetenskartläggning samt ett noggrant researcharbete. På så vis hittar och kontaktar vi de bästa kandidaterna. Även de som själva inte aktivt söker jobb.

  • Vi når och attraherar kandidater som inte själva aktivt söker jobb.
  • Vi hittar den bästa kandidaten på marknaden.
  • Vi erbjuder en konfidentiell sökprocess.
  • Vi åtar oss uppdrag med specifik och känslig kravprofil.

Vårt gedigna nätverk och vårt fokus på sociala medier gör att vi dagligen kommer i kontakt med kompetenta personer. Våra rekryteringskonsulter har en mångårig chefsbakgrund och därmed en förmåga att sätta sig in i olika organisationers behov.

Vi erbjuder en rekryteringsgaranti på alla våra uppdrag.

 

 

I do not accept cookies